Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Administratorem Danych Osobowych jest FERRUS sp. z o.o. sp.k., ul. Mszańska 33, 04-847 Warszawa
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. Realizacji przedmiotu umowy na podstawie art 6 ust.1 lit. b RODO
b. Kontaktu handlowego, reklamy, marketingu na podstawie art 6 ust.1 lit. a RODO
c. Obsługi reklamacji na podstawie art 6 ust.1 lit. b i f RODO

3. Osoba której dane dotyczą ma prawo:

a. Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.
b. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.
d. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

5. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione do tego instytucje państwowe, w tym:

a. Banki
b. Urzędy skarbowe

6. Zbierane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom wewnątrz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie
będą przekazywane do państw trzecich poza UE